Τεχνικά Χαρακτηριστικά – MS250

Προφίλ που χρειάζονται για την συναρμολόγηση της MS250 ΠΕΡΣΙΑΝΑΣ χρησιμοποιώντας μηχανισμούς λούβερ MS06 και MS03.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube