Τεχνικά Χαρακτηριστικά – MU450

Προφίλ που χρειάζονται για την συναρμολόγηση της MU450 ΠΕΡΣΙΑΝΑΣ χρησιμοποιώντας μηχανισμούς λούβερ MS06 και MS03.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube