Τεχνικά Χαρακτηριστικά – MU450

Προφίλ που χρειάζονται για την συναρμολόγηση της MU450 ΠΕΡΣΙΑΝΑΣ χρησιμοποιώντας μηχανισμούς λούβερ MS06 και MS03.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Google Plus