Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Plus45 (ALCO)

Προφίλ που χρειάζονται για την συναρμολόγηση της PLUS45(ALCO) ΠΕΡΣΙΑΝΑΣ χρησιμοποιώντας μηχανισμούς λούβερ MS06 και MS03.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube